• 7 znamení apokalypsy (2009)

7 znamení apokalypsy (2009)

7 Signs Of The Apocalypse – Dokumentární – USA 94 min

Válka, hladomor a epidemie – tato trojice tvoří tři z čtyř znamení apokalypsy. Posledním znamením je Antikrist v lidské podobě. Existují ověřitelná spojení mezi proroctvím z minulosti a současnými událostmi ve světě? Může být přírodní katastrofa, jako jsou například povodně, zemětřesení nebo epidemie, začátkem konce? Tento speciální dokument se zabývá těmito otázkami, zkoumá proroctví z různých kultur, včetně Mayského a Čínského kalendáře a knihy Zjevení z Bible. Blíží se den soudu a poslední bitva mezi dobrem a zlem?