• Blindness (2008)

Město je zpustošeno epidemií okamžité „bílé slepoty“. První postižení jsou úřady umístěni do karantény v opuštěné psychiatrické léčebně, kde se nově vytvořená „společnost slepých“ rychle rozpadá. Zločinci a fyzicky silní lidé se přiživují na slabých, shromažďují skromné příděly jídla a páchají hrůzné činy. Existuje však jeden očitý svědek této noční můry. Žena, jejíž zrak není morem zasažen, následuje svého postiženého manžela do karantény. Tam, v utajení svého zraku, vede sedm cizinců, kteří se stali v podstatě rodinou. Vyvede je z karantény do zpustošených ulic města, v němž se rozpadly všechny zbytky civilizace.