Bushcraft: Cesta k dovednostem přežití v divočině

Ve stále více urbanizovaném a technologiemi ovládaném světě je umění bushcraftu svědectvím o dávném spojení člověka s přírodou. Vychází ze znalostí předků a primitivních dovedností a je uměním, jak prosperovat v divočině díky vynalézavosti, přizpůsobivosti a hlubokému porozumění životnímu prostředí.