💿 Dead drops (mrtvé schránky): Postapokalyptický „internet“

dead drops mrtvé schránky

Dead drops (mrtvé schránky) jsou metoda pro bezpečné a diskrétní předávání informací mezi dvěma stranami, kde se informace ukládají do fyzického média, jako jsou USB klíčenky nebo CD-ROM, a jsou poté ukryty v určitém místě, kde je mohou druhá strana najít. Tato metoda se často používá pro tajné operace nebo pro předávání informací v tajných službách.

Dead drops se často používají pro předávání informací, které by mohly být zneužity nebo ztraceny při přenosu pomocí elektronických prostředků, jako jsou e-maily nebo telefony. Ukrytí informace v fyzickém médiu znamená, že informace jsou chráněny před hackery a jinými bezpečnostními hrozbami.

Dead drops se často používají pro předávání informací mezi agenty v tajných službách nebo pro předávání informací mezi novináři a zdroji. Tyto schránky mohou být ukryty v různých místech, jako jsou parky, budovy nebo dokonce veřejné toalety.

Je důležité si uvědomit, že používání dead drops může být nelegální nebo neetické, a mělo by se používat s velkou opatrností. Pokud se rozhodnete použít tuto metodu, je důležité, abyste si byli jisti, že informace, které se snažíte předat, jsou důležité a že jejich předání pomůže v dobré věci.