• Fenomén nemrtvých: vše o zombie

Zombie

Fenomén zombie je tady s námi již pěknou řádku let. Stovky filmů, seriálů, knih, her a dalšího materiálu se stává nevyčerpatelnou studnicí obsahu.

Význam slova zombie

Samotné slovo zombie pochází pravděpodobně ze slova zonbi, nzúmbe což v překladu znamená duch mrtvého. Popularizátorem tohoto termínu je William Seabrook, který jej na začátku dvacátého století využil ve svém románu The Magic Island.

Čeština přejala slovo zombie z angličtiny. Zajímavostí je, že slovo zombie lze použít ve všech šech rodech, převažuje ovšem rod ženský.

Odkud se vzaly zombie?

Zombie původně pocházely z kultu voodoo. V těchto kruzích se jedná o zcela zotročeného člověka, který nejčastěji pod vlivem omamných látek nemá kontrolu nad vlastním tělem. Takový zombie slepě vykonává to, co mu jeho otrokář přikáže. Otrokář tak nepřímo ovládá otroka.

Původní význam byl nahrazen popularizací hororového žánru. O to se postaral koncem 60. let minulého století George Romero svým filmem Noc oživlých mrtvol (The Night of Living Dead, 1968) čímž si nadobro získal označení Otec zombie filmů. Romero ve svých filmech ztvárnil zombie jako krvežíznivé oživlé mrtvoly bez vědomí. Tento druh zpracování zombie se stal hlavním proudem a zůstal jim až do dnes.

Zombie voodoo

Kněží z Haiti a jihu USA údajně mohou zabít člověka a několik dní po jeho pohřbu jej znovu navrátit k životu. Nejde ovšem o oživení těla s duší zesnulého. Jde pouze o posednutí mrtvého těla duchem smrti Guédé. Posednuté tělo slouží k otrocké práci na farmách. V případě, že zombie otrok pozře sůl, dojde k uvědomění, že je mrtvý a vrátí se zpět do svého hrobu. Víra v zombie je na Haiti rozšířená. Aby předešli tomu, že se z jejich zesnulých stanou zombie, naporcují těla, probodávají je kůlem. Rodiny zesnulých, pak hlídají v první dnech hroby.

Existuje řada teorií, proč na Haiti vznikla tato zvláštní tradice. Mezi nejpravděpodobnější patří ta, že voodoo kněží omámili otroky pomocí narkotik, aby je mohli nutit pracovat nevolnicky na polích.

Zombie v popkultuře

O popularizaci zombie se postaral George Romero. Z jeho filmů vychází dnešní hry, filmy, seriály knihy a další. Mezi nejvýznamnější zombie díla dnešní doby patří Resident Evil, The Walking Dead, Fallout, 28 dní poté, Left4Dead…

Další články na téma zombie