• Jaderné nehody – Černobyl nebyl první a ani poslední

nukleární odpad

Víte, že první jaderná nehoda byla již v roce 1945? Stalo se tak v novém Mexiku 41 let před jadernou tragédií v Černobylu. Pojďme se mrknout na chronologickým seznam.

Mezi první a poslední nehodou je 74 let.

1945–1946 Národní laboratoře Los Alamos Nové Mexiko (USA)

Výzkumný pracovník Harry K. Daghlian, upustil malou kostku karbidu wolframu na kostku plutonia. Wolfram, spustil řetězovou reakci. Výzkumník na následky ozáření zemřel.

Podobná událost nastala o rok později ve stejné laboratoři. Tentokráte upadl Kanadskému vědci šroubovák, kterým uvolňoval polokouli beryliia.  Svou chybu si okamžitě uvědomil a koule ručně oddělil. Zachránil tak životy svých kolegů, sám však v důsledku ozáření zahynul.

1950–1959

 • 1957 – došlo k jaderné havárii v Čeljabinské oblasti komplexu Majak v Sovětském Svazu. Při manipulaci s vyhořelým palivem došlo k přehřátí a ke kontaminaci životního prostředí a nejasnému počtu poškození (odhad škody je nejistý, byl zatajen jako další havárie Sovětským Svazem).
 • 1957 – Vojenské zařízení Sellafield – došlo k požáru jaderného reaktoru, který způsobil unik radiace do okolí. Jedná se o nejhorší jadernou pohromu ve Velké Británii. Odhadem až 240 lidí zahynulo a dalších cca 140 lidí dostalo rakovinu. Radioaktivní spád překročil hranice VB do zbytku Evropy.
 • 1958 – Výzkumný ústav Borise Kidriče ve Vinči u Bělehradu, bylo ozářeno 8 vědců, kteří v rozporu s předpisy vstoupili pod reaktor. Ten byl po chvíli zapnut vedoucím směny, který o nich nevěděl. Podle vznikajícího ozónu zjistili přítomnost radiace a uprchli po jednom úzkým průchodem. Následky ozáření podlehl jeden z nich.

1960–1969

 • 1961 – Severní ledový oceán – Při první plavbě sovětské ponorky K-19 vinou praskliny na chladicím systému došlo k přehřívání reaktoru. Následné opravy chladícího systému stály život 27 námořníků.
 • 1965 – Mladý Polák odcizil odcizil iridium z defektoskopu na stavbě. Nenapadlo jej nic lepšího než materiál převést ve své kapse od kalhot. Utržil popáleniny a následkem ozáření se stal neplodným.

1970–1979

 • 1970 – v Atlantiku se potopila sovětská jaderná ponorka K-8, 52 námořníků zahynulo
 • 1977 – Havárie elektrárny Jaslovské Bohunice A1. Slovenští vědci dopustili dvou havárií během dvou let ’76 a ’77. Příčinou v obou případech byla nesprávná manipulace s odpadem a palivem. Dva lidé zahynuli a po druhé havárii byla naplánovaná likvidace, která do dnes není hotova. Plánovaný termín je 2050.
 • 1979 – Havárie elektrárny Three Mile Island. Roztaven byl druhý jaderný blok, který zamořil okolí elektrárny. V souvislostí s touto nehodou nebyla schválena výstavba žádné jaderné elektrárny v USA více než 20 let.

1980-1989

 • 1985 – Výbuch sovětské ponorky K-431. Během plnění nádrže se špatně umístěné víko příliš otevřelo, a reakce plynů a elementů ze vzduchu s palivem (20% obohacený uran) způsobilo masivní explozi jaderného reaktoru. Na místě zemřelo 10 lidí, dalších 49 se přiotrávilo radiací. 290 z 2000 lidí, kteří místo havárie uklízelo, se také přiotrávilo.
 • 1986 – Černobyl, Sovětský svaz nejzávažnější havárie v historii jaderné energetiky.
 • 1986 – Goiânia incident, Brazílie, několik set lidí ozářeno a několik zemřelo po neodborné manipulaci s cesiovým zářičem, ukradeným z opuštěné nemocnice. Odhadem 112,000 lidí bylo vystaveno radioaktivnímu záření.

2010–současnost

 • Havárie elektrárny Fukušima I – jedná se o nejhorší jadernou nehodu po Černobylu. Katastrofa vznikla následkem zatopení elektrárny ničivou vlnou tsunami. Přes 150 000 obyvatel muselo být evakuováno. Více než 1000 evakuovaných obyvatel zemřelo.