• Jak by vypadal svět po výpadku elektřiny?

výpadek proudu
výpadek

Elektřina je desítky let neoddělitelnou součástí společnosti. Napadla vás někdy otázka, jak by vypadal svět, který by se ze dne na den ocitl bez jakékoliv elektřiny?

Je to vůbec možné?

Možná se něco takového může jevit jako nesmysl, ale již v minulosti došlo k řadě lokálních katastrof, které odřízly stovky tisíc lidí od proudu. Ačkoliv je možnost naprostého výpadku málo pravděpodobná, existuje jev, který se již v minulosti objevil a mohl by vyřadit vše, co je poháněno elektřinou. Slyšeli jste někdy o Carringtonové události?

Carringtonova událost

Sluneční bouře v roce 1859, byla silná geomagnetická bouře způsobená masivní sluneční erupcí. Ta vyřadila po celém světě telegrafy. V některých případech byla dokonce obsluha telegrafů zasažena elektrickým proudem. Studie z roku 2012 ukázala, že by sluneční bouře této intenzity měla v dnešním měřítku nevídané následky.

Pravděpodobnost, že se takto rozsáhlá bouře zopakuje je sice malá. Procentuální odhad se pohybuje kolem jednoho procenta každých deset let (mezi roky 2022-2032 je tedy šance jednoho procenta).

Nejdelší výpadek v historii

Severovýchodní výpadek proudu (USA – 1965) V úterý 9. listopadu 1965 došlo k velkému přerušení dodávek energie pro severovýchod, které zanechalo přes 30 milionů lidí bez proudu. Tento výpadek trval až 13 hodin a zasáhl mnoho oblastí severovýchodních Spojených států.

Hlavní příčinou tohoto výpadku byl lidský faktor. Několik dní před incidentem bylo v blízkosti stanice Sir Adam Beck č. 2, generační stanice Niagara v Queenstonu Ontario, nesprávně nastaveno ochranné relé na přenosové lince.

Ochranné relé je kritickou součástí pro práci s vysokým napětím. Pokud zaznamená poruchu nebo nepravidelný tok energie, vypne jistič. Když se vypne, jistič poskytuje ochranu před přetížením elektrického obvodu.

Jak by mohl vypadat celkový blackout

Výpadek dodávky elektřiny po celém světě je nejhorší možný scénář. V minulosti k takové události nedošlo, mnohem pravděpodobnější je lokální výpadek. Časová osa níže je pouze odhadem možného celosvětového výpadku.

https://youtu.be/2FyjYsgvFM4

Časová osa výpadku elektřiny

0-12 hodin od výpadku
Hroutí se doprava. Lidé se nemají, jak spojit se svou rodinou.

12-24 hodin od výpadku
Nemocnice omezuje provoz pouze na nezbytně nutné hospitalizace. Lékaři ošetřují v pohotovostních stanech zraněné a nemocné. Začínají nepokoje, lidé rabují.

72 hodin od výpadku
Lidé odchází z měst, odpad začíná plnit ulice. Vlády nemají možnost komunikovat s občany. Hotovost začíná postrádat smyslu.

Týden od výpadku
Tisíce mrtvých, kterým se nedostala adekvátní zdravotní péče. Nedostatek základních surovin a pitné vody vyžene i zbytek lidí z měst.

Měsíc od výpadku
Společnost se roztříštila na menší komuny, které se snaží adaptovat na svět bez elektřiny. Vracíme se k počátkům 19 století. Bezpečnost těchto komun je neustále ohrožována barbarskými skupinami, kteří se svůj postapokalyptický osud rozhodli vést v duchu rabování a násilí.

Rok od výpadku
Přeživší komuny vytvořily dle možností zázemí, které zajišťují podmínky pro život. Existují malá města a obce. Základy právního systému a soukromého vlastnictví. Světová populace poklesla pod polovinu.