Kde najít kryty civilní obrany a jak postupovat

sonnenberg kryt

Tutu otázku jsem si pokládala v souvislostí s aktuální válečnou situací na Ukrajině. Teď však nehodlám rozepisovat něco o válce. Každý k tomu již napsal všechno a mnohé ještě napíše. Článek bych původně ani nepsala, ale při hledání krytů jsem se setkala s nečekaným problémem. Většina poskytnutých informací je zastaralá, odkazy na seznamy nefungují, nebo dokonce úplně chybí jakékoliv pokyny.

Připomínám, že je článek ryze informativní. Nejedná se o žádné oficiální stanovisko a všechny zde obsažené informace berte prosím jako snahu ulehčit hledání.

Základní info o úkrytech

Kryty/úkryty jsou zbudovány tak, aby nabídly efektivní ochranu vůči účinkům zbraní hromadného ničení, živelných pohrom či při vyhlášení krizového stavu.
Dle typu rizika a ochrany civilního obyvatelstva se kryty dělí na:

  • Tlakově odolné úkryty
  • Tlakově neodolné úkryty
  • Ochranné systémy podzemních dopravních staveb

Speciálním druhem jsou improvizované ukryty.

Seznam stálých úkrytů

Seznam stálých úkrytů je veřejný, ale pro ukázku vypadá takto:

Jedná se o PDF dokument s 91 stranami (k datu vydání článku 2/2022). Adresy ani přibližná lokace zde není uvedena, úkryt lze nalézt pod evidenčním číslem (bohužel jen někdy). Pokud jej však chce, tak je dostupný zde:

Portály měst většinou poskytují nějaký ten ucelenější seznam podle obvodu. Najít však tyto seznamy je skoro jako získat národní tajemství. Mnohá města tyto seznamy ani nemají, nebo netuší.
Největší bunkr v Praze (metro) s kapacitou 332 tisíc lidí, v současnosti není připraven k okamžitému použití.

Nejlepším řešením by byla aplikace s vyznačenými místy, ale to je bohužel prozatím hudba budoucnosti. Například Brno ani Ostrava tyto informace nikde nemají.

Jen zhruba pro 40 % obyvatel Prahy by vystačily v případě nenadálého útoku stálé kryty. V Česku je přes pět tisíc protiatomových úkrytů.

Digitální nepřipravenost

měli web, ale chodili jim tam lidi

Užitečné odkazy

Ukrytí obyvatelstva v České republice
Sebeochrana ukrytím
Pokyny pro případ nutné ochrany