• Kdo jsou čtyři jezdci apokalypsy?

4 jezdci apokalypsy

Apokalyptičtí jezdci (často označovaní jako čtyři jezdci z apokalypsy) jsou čtyři postavy na koních v křesťanských písmech, objevující se v závěrečné knize Nového zákona, Zjevení, Apokalypsa napsaná Janem z Patmosu, stejně jako ve starozákonní prorocké knize Zachariáš a v knize Ezekiel, kde jsou pojmenováni jako tresty od Boha. Jezdci vyjíždějí při rozlomení prvních 4 ze 7 pečetí, které uzavírají svitek předaný Beránkovi. Beránek se pouští do rozlamování jednotlivých pečetí a při každém zlomení kniha popisuje události, které v tomto důsledku nastanou. V případě prvních čtyř pečetí vyjíždějí apokalyptičtí jezdci. Apokalyptičtí jezdci jsou symbolem přicházejícího konce a utrpení, které Bůh na lidi v onen čas má poslat.

Samotná kniha Zjevení je plná symbolů, znamení a propletených vět, která se v rámci historie rozličně vykládala. Základem jsou však 4 jezdci a z řeckého „Apokalypsis“ Zjevení.

Čtyři jezdci apokalypsy

  • Smrt – „… kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním.“
  • Hladomor – „… kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy. … Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!“
  • Mor (Dobyvatel) – „… bílý kůň a na něm jezdec s lukem. Byl mu dán věnec dobyvatele, aby dobýval.“
  • Válka – „… druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili.“

Moderní ztvárnění

Se zpracováním motivu apokalyptických jezdců se lze setkat různých podání biblických příběhů, ale také se s nimi můžeme setkat na mnoha místech v novodobé tvorbě.

FILM: The Four Horsemen of the Apocalypse (USA, 1921)

Během první světové války se početná rodina rozdělená ve Francii a Německu ocitla na opačných stranách bojiště. Film v sobě nese protiválečné poselství. Je silně protiněmecký, v Německu byl dokonce zakázán a na mnoho let stažen.

KNIHA: Dobrá znamení (Terry Pratchett & Neil Gaiman)

Dny jsou sečteny. Třeste se, vy, co nevěříte. V Tadfieldu začíná apokalypsa. Nadešel soudný den a tentokrát to není jen na zkoušku. Nadcházející sobotu po odpoledním čaji má přijít konec světa, a obrovská spousta lidí si vzala do hlavy, že se postará o to, aby se to skutečně stalo. Azirafal a Crowley mezi ně nepatří. Tahle dvojka, anděl s démonem, si potrpí spíš na dobrou hudbu, víno a knihy, které jim Země může nabídnout. Jeden druhého si postupně oblíbili, upřímně, vždyť se znají už od Počátku. Nejsou zrovna nadšení z toho, že by to všechno mělo přijít nazmar. 

PÍSEŇ: The Four Horsemen (Metallica, Kill ‚Em All)

Posledním dechem fučí čtvero větrů
Radši nastraž uši
Zvuk klepání kopyt na tvé dveře
Zamkni teď ženu a děti
Je čas vzít meč
A přivítat společnost