• Laura – The Evil Within

evil within laura

Amorfní bestie z drápů a vlasů známá jako Laura, je více než pouhé monstrum inspirované klasickými japonskými horory. Důvod návrhu se opět vrací do Ruikova dětství, kdy vykouzlil pomstychtivou verzi své sestry, aby se pomstil za její nespravedlivé zabití.

Tvor, který se narodil ze vzpomínky na Laurinu tragickou smrt a Ruvikovu vlastní pomstu je téměř imunní vůči kulkám, ale prudce reaguje na otevřený plamen, což je zmínka k požáru stodoly, který Lauru těžce zranil a uložil do vegetativního stavu, který vedl k její smrti. Pravděpodobně v důsledku požáru má Lauriina reinkarnovaná forma zbarvenou a nerovnoměrnou skvrnitou pokožku.

Její neustálý křik je pravděpodobně důsledkem Ruvikovy poslední vzpomínky na Lauru, která křičela v úzkosti, když byla upálena.

https://youtu.be/wq9bL5TBcfo