• Skutečný Silent Hill: Centralia – Podzemní požáry budou trvat dalších 200 let

skutečný silent hill centralia

Centralie, Pensylvánie, USA – hornické město, které bylo předlohou pro mnohé hororové romány například Silent Hill, Strange Highways, Nothing but Trouble….

Počátky

Původní název hornické osady byl Centreville. V Pensylvánii však taková již existovala, a tak se v roce 1865 změnil název na Centralia. Město dosáhlo největšího rozmachu na počátku dvacátého století, kdy mělo 2761 obyvatel, většina irského původu. Město skýtalo 7 kostelů, 5 hotelů, dvě divadla, banku. Jednalo se o město s velmi dobrou občanskou vybaveností.

Tamní pověst praví, že katolický kněz Daniel Ignatius McDermott město proklel, protože byl přepaden místní irskou mafií. „Nastane den, kdy můj kostel bude jediné, místo které v Centralii zbude“.

Centralia church, silent hill
Katolický kostel v Centralii – dodnes na rozdíl od jiných budov stojí

Úpadek města nastal, podobně jako u jiných opuštěných měst v době velké hospodářské krize, kdy musela těžební společnost uzavřít hned několik dolů. Propuštění horníci si tak museli vydělávat těžbou uhlí na černo. Město se začalo rychle vylidňovat. V roce 1980 již zůstává posledních tisíc obyvatel.

Podzemní požár

V roce 1962 byl zjištěn v jednom opuštěném dole požár. Přesná příčina nebyla nikdy potvrzená, ale je pravděpodobné, že se tak stalo na popud městské rady, která nechala spálit odpad, který v něm ukládala. V záznamech o zpracování městského odpadu chyběly záměrně pasáže o likvidaci. Vyšetřovatele se domnívají, že je to z důvodu, že tento způsob skládky je protizákonný a město nemohlo uvést, že vede černé skládky. Město nemělo dostatečný rozpočet na to, aby mohlo skladovat odpad legální cestou.

V důsledku vyšší koncentrace oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého se výrazně zhoršoval zdravotní stav místních obyvatel. Do povědomí celých spojených státu se město dostalo po události, kdy se malý chlapec propadl do díry, která se objevila na zahradě jejich domu. Zachytil se za kořeny stromu a vytáhl jej jeho bratranec. Díra měla 46 metrů a dým z něj obsahoval smrtící hladiny oxidu uhelnatého.

Podzemní požáry byly intenzivnější, než se předpokládalo. Rozšířily se až pod sousední vesnici Byrnesville. Situace byla tak kritická, že v roce 1984 musela americká vláda uvolnit 42 milionů USD k přestěhování obou obcí. V roce 1992 guvernér Pensylvánie rozhodl o vyvlastnění Centralie a následné likvidaci budov.

Odhaduje se, že podzemní požáry budou přetrvávat ještě 200 let.