• Morový doktor: Šarlatáni v masce

morový doktor

Určitě všichni ví o koho se jedná. Temná osoba zahalená do černého hávu v masce s protáhlým havraním nosem. Pro ty, kteří stále netuší; je to ten člověk v ilustračním obrázku této stránky, jen není spoře oděn na hrudi.

Teď si dáme do drobnohledu k čemu a jak se zasluhovali moroví doktoři. Dnes už toto řemeslo není i když to chvíli vypadalo, že by se snad mohlo vrátit, když tu máme druhým rokem pandemii. Doba však postoupila a není potřeba využívat služeb této profese.

Neúspěšní lékaři a podvodníci

Většinou se nejednalo o lékaře, chirurgy či lidi z řemesla. Morovým doktorem mohl být prakticky kdokoliv, toho lidé využívali. Tato profese je podobně jak fušerství považována za kočovnou poněvadž mor není nikdy navždy jinak by všechny zabil. Tito „doktoři“ chodili po městech, většinou je platilo město z daní, takže léčili všechny bez rozdílů, což jim zajistilo jistý příjem. Přesto však bokem požadovali po pacientech přirážky, většinou za falešné léky či „nadstandardní služby“.

Placeni byli hlavně od toho, aby počítali mrtvoly a škody

Pravdou však je, že většina těchto doktoru byla určena k něčemu jinému než k léčení nemocných. Spousta měst a vesnic si je zaplatila od statistiky. Morový doktor měl vyčíslit počty ztrát a vyhodnotit rizika.

Maska

Bezesporu nejzajímavějším vizuálním prvkem je maska. Nebyla určena k tomu, aby ochránila nositele před nemocí, pouze kryla neuvěřitelný zápach mrtvol, kterými se moroví doktoři obklopovali v zamořených městech. Maska je záměrně protažená tak, aby se do ní daly vložit vonné květy, které doktorům „zpříjemnily“ práci.

Pověry spojují ptačí zobáky morových doktorů s ptáky, kterým dávali za vinu šíření moru.