Nejnovější články

Kdo jsou čtyři jezdci apokalypsy?

Apokalyptičtí jezdci (často označovaní jako čtyři jezdci z apokalypsy) jsou čtyři postavy na koních v křesťanských písmech, objevující se v závěrečné knize Nového zákona, Zjevení, Apokalypsa napsaná Janem z Patmosu, stejně jako ve starozákonní prorocké knize Zachariáš a v knize Ezekiel, kde jsou pojmenováni jako tresty od Boha.