• Připravte se na požáry

pozar ceske svycarsko

Požáry jsou neplánované požáry, které hoří v přírodních oblastech, jako jsou lesy, pastviny nebo prérie. Tyto nebezpečné požáry se rychle šíří a mohou zdevastovat nejen divokou zvěř a přírodní oblasti, ale také komunity.

Plánování úniku

Mějte plán úniku a naučte se ho nazpaměť. Zjistěte, kde jsou všechny východy z vašeho domu nebo bytu a jak se dostat k nim. Pokud máte děti, naučte je, jak se mají dostat k východům a co mají dělat v případě požáru. Důležité je také mít srazové místo mimo domov, aby bylo snadné zjistit, zda všichni z rodiny jsou v bezpečí.

Zabezpečení domu

Zkontrolujte, zda máte funkční požární alarmy. Pokud ne, ihned je nainstalujte. Mějte také v domě hasicí přístroje a vědět, jak je použít. Pokud máte venkovní plochu, jako je například zahrada, udržujte ji vždy v čistotě a odstraňujte suchou trávu nebo větve, které mohou být zdrojem požáru.

Připravte si zásoby

Mějte připravené zásoby, jako jsou jídlo, voda a léky, abyste mohli přežít několik dní bez přístupu k obchodům a zdrojům. Pokud musíte evakuovat rychle, mějte k dispozici základní batoh s těmito zásobami.

Během požáru

Pokud se ocitnete v místnosti s požárem, okamžitě odejděte. Pokud je dveře horké, neotvírejte je. Pokud je chladné, přitiskněte se k němu a opatrně ho otevřete, abyste mohli pokračovat v úniku. Pokud nemůžete odejít z budovy, zůstaňte v bezpečné místnosti s oknem a zavolejte o pomoc.

Pokud jdete ven

Pokud musíte odejít ven, jděte co nejrychleji, ale neztrácejte klid. Kryjte si obličej a ústa hadříkem nebo šátkem, aby vám nepřišel kouř. Pokud je to možné, použijte mokré hadry na ochranu před kouřem a horkem. Pokud jste schopni se přesunout, jděte proti větru, protože tak méně kouře bude foukat do vašeho obličeje a umožní vám lépe vidět.

Udržujte klid

Je důležité udržovat klid a být rozhodný v případě požáru. Neztrácejte nervy a snažte se udržet jasno v hlavě, aby bylo snazší rozhodovat se a jednat. Pokud máte s sebou děti nebo zvířata, ujistěte se, že zůstanou v klidu a že jim vysvětlíte, co se děje.

Zavolejte o pomoc

Pokud jste v nebezpečí, zavolejte o pomoc. Pokud máte přístup k telefonu, zavolejte na tísňovou linku. Pokud ne, zavolejte o pomoc z okna nebo se pokuste nějak upoutat pozornost lidí v okolí.

Následná péče

Po požáru by měli být lidé, kteří se v něm ocitli, vyšetřeni lékařem, i když se necítí zraněni. Dýchaní kouře může způsobit vážné zdravotní problémy, jako jsou popáleniny plic. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě požáru je nejdůležitější zachovat klid a být připraven. Vědět, co dělat v případě požáru, může zachránit životy a minimalizovat škody. Ujistěte se, že máte plán úniku, zásoby a funkční požární alarmy a hasicí přístroje. Pokud se ocitnete v požáru, odejděte rychle a snažte se udržet klid. Po požáru vyhledejte lékařskou pomoc, pokud je to nutné.