Přežití

Přežití

Rogue prepper

Kdo je to Prepper?

Prepping, nebo také survivalismus je „hnutí“ jedinců a skupin, kteří se aktivně připravují na mimořádné, krizové události způsobené faktory, jakými jsou například ekonomická krize, válečný stav, ekologická katastrofa… V širším kontextu se za preppera/survivalistu dá označit kdokoliv připravující se na mimořádné události.