hazmat suit

Hazmat suit (Protichemické obleky)

Hazmat oblek je speciální typ ochranného obleku, který se používá k ochraně před nebezpečnými látkami a materiály. Tyto obleky jsou navrženy tak, aby minimalizovaly expozici osob, které pracují s nebezpečnými…

nukleární odpad

HAZMAT – hazardní (nebezpečné) materiály

Hazardní materiály, nebo také hazmat, jsou látky a materiály, které mohou způsobit poškození lidského zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí. Hazmat mohou zahrnovat chemikálie výbušniny radioaktivní materiály biologické a další látky…

Jaderná havárie v Three Mile Island

Jaderná havárie v Three Mile Island

Zasvěcení líčí události, kontroverze a přetrvávající následky havárie jaderné elektrárny Three Mile Island v Pensylvánii. Příběh řeší blízkou katastrofu v jaderné elektrárně a informátora, který promluvil na ochranu komunity. Zasvěcení…

Vzájemně zaručené zničení

Který živočich je nejvíce odolný radiaci?

Legenda, stará jako samotná hrozba jaderné války praví, že by šváb dokázal přežít jadernou válku. Jak tomu ve skutečnosti je a který živočich je nejvíce odolný vůči radiaci? Odolností živočichů…

Tsar bomba

Co je jaderný holocaust?

Nuclear holocaust – v českém překladu jaderný holocaust je stav, který opisuje hypotetickou situaci destrukce a šíření radiace způsobené jadernými zbraněmi. To má za důsledek rozpadu společnosti, a nakonec k…

Nukleární zima

Co je nukleární zima?

Nuclear winter – v českém překladu nukleární zima je stav, který opisuje hypotetickou situaci po vypuknutí jaderné války. Nukleární zima je svým dopadem podobná pádu asteroidu, nebo extrémní sopečné erupci.…