• The Noah (1975)

Noe, jediný přeživší na naší planetě po jaderném holocaustu, se nedokáže smířit se svou jedinečnou situací. Aby se vyrovnal se svou osamělostí, vytvoří si imaginárního společníka, pak společníka pro svého společníka a nakonec celou civilizaci – svět iluzí, v němž neexistuje žádná realita kromě Noahovy, žádná pravidla kromě těch, která platí v zaniklém světě jeho paměti – v našem světě.