• The World, the Flesh and the Devil (1959)

Ralph Burton je horník, který je několik dní uvězněn v důsledku závalu. Když se mu konečně podaří vyhrabat, zjistí, že celé lidstvo bylo zřejmě zničeno jaderným holocaustem. Vydává se do New Yorku, aby ho našel opuštěný. Zařídí si tam život a nakonec s údivem najde Sarah Crandallovou, které se také podařilo přežít. Společně navážou blízké přátelství až do příjezdu Bensona Thackera, kterému se podařilo vplout se svou malou lodí do městského přístavu. V tu chvíli mezi všemi třemi vzrůstá napětí, zejména mezi Thackerem, který je běloch, a Burtonem, který je černoch.