Už 30 let na internetu. První oficiální připojení v Československu bylo 13. 2. 1992

V Československu 13. února 1992 byla oficiálně připojena k internetové síti učebna Fakulty elektrotechnické ČVUT. Původně měla sloužit k snazší komunikaci a přenosu informací mezi školami.

  • V České republice je podle ČSÚ k internetu připojeno 83 procent domácností.
  • Mobilní internet využívá přes šest milionů lidí.

První připojení mělo rychlost 19,2 kilobitů za sekundu a vedlo do sítě uzlu EARN na univerzitě v Linci (Rakousko). Prvním připojeným zařízením byl velký sálový počítač IBM 4341 a zabíral prakticky jednu celou místnost Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Internet byl v té době přístupný pouze institucím, které musely získat souhlas americké agentury National Science Foundation, ta zajišťovala tehdy jedinou síť internetu. Připojení bylo podmíněno tím, že bude využito pouze pro akademické účely.

K potřebným legislativním změnám, které umožnily komerční využití Internetu, došlo v roce 1991 v USA posléze je přijímaly i ostatní země.

První web jak ho známe

První webová stránka byla spuštěna 6. srpna 1991. Její kopie je dodnes dostupná pod odkazem: http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html. Její autor, britský softwarový inženýr Timothy Berners-Lee kromě ní vytvořil i první internetový prohlížeč WorldWideWeb.

Web v Československu

První doména pro Československo byla .CS Poté, co se Československo rozpadlo se doména uvolnila a byla přiřazena novému státu – tehdejšímu Srbsku a Černé Hoře.

První Československá webová stránka není známa. Doména .CS se již v současné době nevyužívá.

„V roce 1992 jsme předpokládali, že internet bude využívaný pouze v rámci vysokých škol. Kdyby tenkrát někdo předvídal, že za 30 let budou mít k internetu přístup téměř všichni obyvatelé naší země a že se na něj budeme moci připojit kdekoli na ulici pomocí mobilních zařízení, které se vejdou do kapsy u kalhot, považovali bychom ho za snílka. Myslím, že překotný rozvoj internetu překvapil úplně všechny“ CESNET – Jan Gruntorád

Ing. Jan Gruntorád, CSc.

V roce 2016 byl Ing. Gruntorád oceněn medailí Karel Vietsch Foundation za přínos k rozvoji Internetu v Evropě a v červnu 2019
mu byla udělena pamětní medaile rektora Masarykovy University u příležitosti 100. výročí založení university. – CESNET

Zdroj: https://www.30letinternetu.cz/akce/konference-30-let-internetu-v-ceske-republice/

guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments