• V medu nalezeny stopy radioaktivity. Desítky let po výbuchu.

med radioaktivita

Nedávná studie ukazuje, že radioaktivní materiál je stále přítomen v rostlinách, a to zvířatech více než 50 let poté, co proběhla série atomových testů v USA.

Drobné radioaktivní částice zvané radiocesium byly během těchto jaderných testů rozptýleny v horních vrstvách atmosféry. Mnozí vědci se domnívají, že hlavní dopady tohoto spadu mělo východní pobřeží USA díky větru a dešťovým srážkám.

Autoři studie v čele s geologem Kastem odhadují, že v 60. letech minulého století byly hodnoty radioizotopů v medu a jiných potravinách až 10x vyšší. Poločas rozpadu radiocesia je zhruba 30 let. Většina nebezpečného spadu z dob testování se již proměnila v neradioaktivní Baryum. U medu však i po této době setrvává radioaktivní cesium. Tato skutečnost vyvolává otázky, jaký má vliv radiace na včely.

Studie může napomoci lepšímu chápaní včel, které jsou velmi důležitou součástí našeho ekosystému. Prozatím nebylo prokázáno, že by radiace měla nepříznivý vliv na včely samotné. Může to však být vodítkem k otázce proč od devadesátých let minulého století klesl počet včel o 25 procent.