• Základní znalosti pro přežití

atomový kryt

Možná to některým může přijít až úsměvné, ale pro mnohé může být osvojení těchto základů pro přežití velice důležité.

Bezpečnost nadevše

První bod za všechny. Cokoliv, co dělám si dvakrát promyslím. I zdánlivě snadné úkony mohou vést k rizikům, která mohou ohrozit život.

Základy první pomoci

Existuje řada kurzů, některé jsou i bezplatné. Profesionální kurzy (placené) poskytuje například Červený kříž: https://www.cervenykriz.eu/prvni-pomoc. Pokud vás zajímá základní vybavení pro přežití tak se mrkněte na předchozí článek: Výbava na přežití (věci co najdete doma) – survival kit

Naučte se používat hasicí přístroj

V práci jste sice měli BOZP, které obsahuje i školení manipulace s hasícími přístroji, ale popravdě, kdo si jej pamatuje? Nutné je vědět alespoň jak hasicí přístroj odjistit, jaký druh hasicího přístroje, v jaké situaci použít. Velice dobrý článek lze najít na stránkách BOZP: https://www.skolenibozp.cz/aktuality/druhy-hasici-pristroju/ – nutno však dodat, že žádný článek se nevyrovná praktickému zaškolení profesionálem.

Naučte se vypínat stroje

A to neplatí jen teď doma, ale obecně. Samo sebou nevypínat něco, co má běžet.

Zemní plyn
Únik zemního plynu je jednou z největších hrozeb, a proto je velice důležité vědět, jak uzavřít plynoměr. Úniky zemního plynu a výbuchy způsobují značný počet požárů. Je důležité, aby všichni členové domácnosti věděli, jak vypnout zemní plyn.

  • Pokud cítíte plyn nebo slyšíte foukání nebo syčení, otevřete okno a rychle všechny vyveďte. Pokud je to možné, vypněte plyn pomocí vnějšího hlavního ventilu a zavolejte distributora.
  • Upozornění: Pokud z jakéhokoli důvodu vypnete plyn, může jej znovu zapnout pouze kvalifikovaný odborník. NIKDY se nepokoušejte o zapojení plynu.
  • Poruchová linka plyn 1239

Pokud si nevíte rady s tím, jak vypnout přívod plynu, tak doporučuji kontaktovat distributora na vašem území. Pokud nevíte tak se koukněte na mapku.

mapa distribuce plynu
*Eon distribuce se nyní jmenuje EGD

Elektřina

Elektrické jiskry mohou zapálit zemní plyn, pokud uniká. Naučte všechny zodpovědné členy domácnosti, jak vypnout elektřinu (kde najít jistič).

  • Vyhledejte skříň elektrického obvodu. Pro vaši bezpečnost vždy vypněte všechny jednotlivé obvody před vypnutím hlavního obvodu.

Voda

Všichni členové domácnosti by měli vět, jak uzavřít přívod vody.