Znamení apokalypsy: Biblická proroctví a apokalypsa

zjeveni janovo

Znamení apokalypsy“ se obvykle odkazuje na biblické proroctví v knize Zjevení Janovo, které popisuje různé události a jevy, které mají přijít na konci světa. Mezi tyto znamení patří například války, hladomor, smrtelné nemoci, zemětřesení, bouře a další katastrofy.

Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi.

zjeveni janovo 1,1-8

Někteří lidé se snaží hledat znamení apokalypsy v současných událostech, jako jsou politické krize, přírodní katastrofy nebo globální pandemie. Nicméně, není nijak potvrzené, že by tyto současné události byly přímým znamením apokalypsy.

Je důležité si uvědomit, že biblická proroctví se často vyskytují v symbolické formě a jejich výklad může být různý. Někteří lidé věří, že biblická proroctví se již naplnila v minulosti, zatímco jiní věří, že se budou plnit v budoucnosti.

V Bibli se v knize Zjevení Janovo hovoří o různých znameních apokalypsy, které by měly přijít na konci světa. Tyto znamení jsou vyjádřeny v symbolické formě a jejich výklad může být různý. Některé z těchto znamení zahrnují:

  • Války a boje: V knize Zjevení Janovo se hovoří o válkách a bojích, které budou probíhat po celém světě a které budou způsobovat smrt a zničení.
  • Hladomor: Zjevení Janovo hovoří o obrovském hladomoru, který bude následovat po válkách a který způsobí nedostatek potravin a vody.
  • Nemoci: V knize Zjevení Janovo se hovoří o mnoha různých nemocích a epidemiích, které budou postihovat lidstvo.
  • Přírodní katastrofy: Zjevení Janovo hovoří o zemětřeseních, bouřích, požárech a jiných katastrofách, které budou mít za následek smrtelné oběti a zničení.
  • Nepokoje a chaos: V knize Zjevení Janovo se hovoří o obdobích chaosu a zmatku, kdy se lidé budou navzájem zabíjet a ničit.
  • Znamení na nebi: Zjevení Janovo hovoří o znameních na nebi, jako jsou temnota, krvavé měsíce a padající hvězdy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *