Zombie apokalypsa: instrukce k přežití

zombie cover 

Jaká je možnost, že vypukne zombie apokalypsa? Co by jí předcházelo, a v co by zombie apokalypsa vyústila?

Pravděpodobnost zombie apokalypsy

Je téměř nulová, nicméně stále zde existuje možnost, že by určitá skupina lidí mohla být nakažená nějakou formou abnormální, nekontrolovatelné agrese. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v Atlantě na svých stránkách umístilo oficiální komiksový dokument Preparedness 101; zombie pandemic věnující se právě přípravě na zombie apokalypsu. Dokument měl vyvolat určitý zájem o obecné znalosti prevencí. Nicméně se jej chytla spousta konspiračních webů. Je zmiňován se souvislostí s COVID 19 pandemií.

Jak přežít zombie apokalypsu?

zombie apokalypsa

Přežití zombie apokalypsy nebude příliš odlišné od jiných hypotetických scénářů apokalypsy. Zásadním rozdílem ovšem bude velké množství zombie nepřátel, kteří narozdíl od přeživších budou mít pár znatelných výhod, které spočívají hlavně v tom, že nepotřebují komfort k žití (dostatek odpočinku, kvalitní stravy, hygieny…).

Pokud by existovala nějaká forma zombie, tak by s ohledem na onemocnění brzo chřadla. Což dává podstatnou výhodu živým. Charakteristické vlastnosti nejpravděpodobnějšího zombie by mohly vypadat asi nějak takto:

 • Pomalá chůze, slabé tělo, nemotornost
 • Oslabené smysly
 • Vyšší odolnost vůči bolesti
 • Infekčnost – zombie by pravděpodobně nákazu přenášeli nejen kousnutím

Zombie infekce by se s největší pravděpodobností šířila vícero způsoby. Z filmů, her a komiksů známe nejčastější způsob nákazy kousnutím. Za předpokladu reálných zombie by ovšem nákaza byla šířena komplexněji (vodou, jídlem, vzduchem, krví). Stačilo by aby nakažený spadl například do studně s vodou. Ti, kteří by z ní pili, by se pravděpodobně nakazili. Z těchto „poznatků“ se dá sepsat pár bodů, které je dobré dodržovat v případě vypuknutí zombie apokalypsy.

 • Noste ochranu dýchacích cest (roušky, respirátory, nebo alespoň šátky)
 • Noste ochranu očí, uší
 • Tělo mějte pokryto alespoň jednou vrstvou oblečení, a to i v případě vyšších teplot
 • Vyhněte se velkým městům, uzavřeným prostorám. Stáhněte se na periferii.
 • Pijte vodu, o které víte odkud pochází. Totéž platí u jídla. Potraviny jezte výhradně tepelně upravené.
 • Dbejte maximální apel na hygienu.

Jak vypadá zombie?

zombie apokalypsa

Je více než pravděpodobné, že by se skutečný zombie vzhledově lišil od filmových, komiksových nebo herních předloh. V zábavním průmyslu jsou zombie vyobrazeni, tak aby budili co největší děs, často však jejich vzhled a anatomie není reálná. Takový zombie by pravděpodobně nebyl schopen pohybu.

Reálný zombie by víc připomínal člověka s leprou, nebo těžkého narkomana. Takový zombie by pravděpodobně dokázal vydávat nějaké zvuky, nebo dokonce říkat nějaká slova. Kůže by byla poseta boláky, maso by vykazovalo určitý stav rozkladu, ale pro funkci pohybu by jistě nebylo možné, že by se za vámi plížil kostlivec potažený kůží. Zombie by se jen stěží pohybovali. Většinu času, by strávili nehybně.

Výbava na zombie apokalypsu

Kromě standardních věcí, jakými jsou baterky, vysílačky, zapalovače existují věci, které se mohou hodit právě do zombie apokalypsy.

 • Antibiotika – je pravděpodobné, že by se počáteční symptomy zombie nákazy daly zastavit pomocí antibiotik. Mějte je s sebou.
 • Silný alkohol, kromě funkce desinfekce povrchových poranění lze využít při pozření kontaminované vody. Podobně může fungovat malá dávka peroxidu smíchána s vodou, nebo aktivní uhlí.
 • Filtry na vodu, stejně by se voda měla ještě po filtrování převařit. Kontaminovaná voda nelze účinně zbavit virů a bakterií, pokud se nevystaví bodu varu.

Vznik zombie apokalypsy

Z filmů, her, komiksů máme různorodý výčet možností toho, jak by mohla vypuknout zombie apokalypsa. Existují však scénáře, které by mohly by reálné, ale jak důrazně upozorňuji, že se jedná pouze o hypotetickou situaci s velice nízkou pravděpodobností.

 • Nová mutace známého viru – virová onemocnění neustále mutují, existuje možnost (velice malá), že by některé vakcíny mohly napomoci v mutaci dnes známým virům.
 • Nakažení biologickou zbraní
 • Nová droga

Dopady zombie apokalypsy

V případě propuknutí zombie pandemie, by se epicentra izolovala od nezasažených oblastí. Letecká, vlaková a další doprava by byla odstavena. Zákaz vycházení, jídlo na příděl. Vlády by se pravděpodobně snažily zachovat pořádek pomocí armády. V krajních případech by došlo k zavedení stanného práva.